Robotterne gennemfører 1,8 mio. transaktioner hos Udbetaling Danmark

Af Flemming Kjærsdam

40 pct. af alle ansøgninger, som Udbetaling Danmark modtager om folkepension, bliver i dag løst af robotter. Robotterne er rykket ind hos Udbetaling Danmark og løser i dag 57 arbejdsopgaver automatisk og håndterer 1,8 mio. transaktioner. Robotternes indsats svarer til 75 fuldtidsansatte medarbejdere.

Danmarks største pensionsselskab lader robotterne rykke ind for...