Stor besparelse på automatiseret tjek af personalesager

Københavns Kommune har implementeret ent automatiseret tjek af personalesager. Business casen er klart positiv i forhold til en manuel gennemgang, fortæller Mikkel Folmø, kontorchef i Koncern IT. Foto Stig Harpsøe.

Af Stig Andersen

Københavns Kommune stod i 2017 over for en opgave med at tjekke 20.000 personalesager for at sikre, at alle sager indeholdt den obligatoriske børneattest. En manuel gennemgang ville koste cirka tre årsværk svarende til en udgift på over 1 mio. kroner. Ved at slippe en kombination af machine learning og softwarerobotter løs på opgaven, kunne det gøres markant...